خلیج فارس

پروژه

خلیج فارس (قطعه دوم)

موضوع پروژه: طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

  • موقعیت پروژه: استان کرمان
  • کارفرما: شرکت‌تامین‌و‌انتقال‌آب‌خلیج‌فارس
  • مشاور: شرکت مهندسی طوس‌آب
  • پیمانکار: شرکت 115ksp


توضیحات پروژه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


اطلاعات تکمیلی

تاریخ شروع قرارداد: 19/08/1397
مدت قرارداد: 42 ماه
طول خط: 151 کیلومتر
حجم لوله‌های تامین شده توسط گروه صنایع فولاد صبح پارسیان: 38 کیلومتر معادل 19000 تن
حجم کل لوله مورد نیاز: 76000 تن

عنوان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات پروژه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات