غدیر

پروژه

غدیر

موضوع: طرح انتقال آبرسانی به شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان با استفاده از تسهیلات بانکی

  • موقعیت پروژه: استان خوزستان
  • کارفرما: شرکت آب و برق خوزستان
  • طول خط: 517 کیلومتر
  • لوله‌های تامین شده: ۹۸ کیلومتر معادل ۷۵۵۰۰ تن
پروژه غدیر

طرح انتقال آب از رودخانه دز با هدف بهبود کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای مرکز، جنوب و جنوب غرب استان را تامین می‌کند، اجرا می‌شود و در صورت تحقق آن، کیفیت آب شرب تامین شده توسط طرح غدیر ۲ برابر بهتر از قبل خواهد شد و شوری (EC) آب از یک هزار و ۲۰۰ میکروموس بر سانتیمترمکعب به کمتر از ۵۰۰ میکروموس بر سانتیمترمکعب کاهش می‌یابد

در این طرح مقرر شده ۱۰ متر مکعب بر ثانیه آب از منابع رودخانه دز و از محل کانال موسوم به «اسپیل کرخه» (کانال ارتباطی رودخانه‌های دز و کرخه) برداشت شود. این طرح شامل احداث ۷۶ کیلومتر خط انتقال به قطر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیمتر است که ۳۸ کیلومتر آن در راستای طرح دراز مدت اجرا شده است و ۳۸ کیلومتر باقیمانده باید اجرا شود. همچنین احداث یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰ متر مکعب بر ثانیه، یک پست برق با ظرفیت ۱۱مگاوات و عبور ۶ خط لوله انتقال آب یک هزار میلیمتر با طول هر خط حداقل ۲۰۰ متر از عرض رودخانه کرخه (با روش HDD ) نیز از دیگر الزامات طرح غدیر است
بخشی از این طرح با هدف پایداری آب شرب شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان و دشت آزادگان با هزینه یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.