غدیر

پروژه

غدیر

موضوع پروژه: طرح انتقال آبرسانی به شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان با استفاده از تسهیلات بانکی

  • موقعیت پروژه: استان خوزستان
  • کارفرما: شرکت آب و برق خوزستان
  • مشاور: شرکت مهندسی طوس‌آب
  • پیمانکار: گروه صنایع فولاد صبح پارسیان


توضیحات پروژه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


اطلاعات تکمیلی

مبلغ قرارداد: 5.658.977.000.000 (ریال) بابت تامین ورق فولادی + 5.596.484.000.000 (ریال) بابت تامین مالی ساخت و پوشش لوله‌ها
مدت قرارداد: 24 ماه
طول خط: 517 کیلومتر
حجم لوله‌های ارسال شده توسط گروه صنایع فولاد صبح پارسیان تا این تاریخ: 98 کیلومتر معادل 75500 تن
قیمت ساخت و حمل: 4300 ریال
قیمت پوشش داخل و خارج: 1.100.000 ریال

عنوان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات پروژه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات