معرفی

معرفی

پیشرو در صنعت فولاد
با قابلیت جهانی شدن

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی گروه مالی پارسیان و شرکت نهایی بانک پارسیان است که با مأموریت تولید و دسترسی حداکثری به بهره وری از دارائی های تحت تملک و مدیریت و صیانت بر بخشی از دارائی های بانک پارسیان در حوزه صنعت فولاد و صنایع وابسته در تاریخ 1394/08/26 به شماره 482558 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و عمده فعالیت شرکت در سنوات گذشته ضمن بازنگری و اصلاح ساختار و فرایند های عملیاتی و ستادی خود، ساخت و پوشش لوله های مورد نیاز کارفرماهای خود در قالب قرارداد های منعقده، راه اندازی خط تولید تیرآهن و اقدامات اولیه جهت بهره برداری از خط نورد میلگرد تحت مدیریت با تکیه بر سیاستهای کلان سهامداران بوده است.

تاریخچه شرکت

گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

1394

آغاز فعالیت

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

1396

عنوان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

1397

عنوان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

1398

عنوان

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات