چشم انداز / ماموریت
اجرای پروژه های بهبود فنی مهندسی در خط لوله سازی، نصب تجهیزات رنگ اپوکسی برای بیرون لوله‌ها در راستای استفاده حداکثری از دارایی های موجود، کاهش ضایعات، افزایش راندمان و کیفیت محصول.

بهره‌برداری اقتصادی ازکارخانه تاکستان و اخذ مجوزهای لازم از بورس کالا جهت عرضه آن در بورس.

استمرار استفاده از ابزارهای مالی با  بهبود تعامل با تأمین کنندگان مواد اولیه.

استمرار و رصد تامین کنندگان داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های گشایشهای اعتباری ریالی و ارزی.

تقویت ظرفیت تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی به منظور کنترل قیمت محصولات و ایجاد ساختار بازاریابی و فروش( با اصلاح ساختار نیروی انسانی).

حضور اقتصادی در مناقصات دولتی و اجرای پروژه‌های متناسب با فعالیت گروه.

پیگیری تعیین تکلیف داراییها و کارخانجات انتقالی به بانک پارسیان و ساماندهی وضعیت تولید و بهره برداری از هر یک از دارائی ها به منظور آماده سازی برای تولید و در نهایت تصمیم سهامداران محترم برای آگهی واگذاری در بازار بورس و یا ...

توسعه بازار محصولات تولیدی کارخانه آمل با رعایت صرفه وصلاح گروه.

بهره‌برداری اقتصادی از خط نورد تیرآهن و اخذ مجوزهای لازم از بورس کالا جهت عرضه محصولات کارخانه در بورس.

مطالعه و بررسی عملیاتی به منظور حضور در بازار کشورهای همسایه.

ایجاد و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز شرکت به شرح ذیل:
بروز رسانی آیین‌نامه معاملات
تدوین آیین‌نامه نگهداری اموال
تدوین آیین‌نامه خدمات کارکنان
تدوین چارت سازمانی متناسب با فعالیت فعلی شرکت و توسعه آتی
تدوین دستور العمل فرآیند گردش ورود وخروج وجه نقد