غدیر

پروژه

غدیر

موضوع: طرح انتقال آبرسانی به شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان با استفاده از تسهیلات بانکی

  • موقعیت پروژه: استان خوزستان
  • کارفرما: شرکت آب و برق خوزستان
  • طول خط: 517 کیلومتر
  • لوله‌های تامین شده: ۹۸ کیلومتر معادل ۷۵۵۰۰ تن

پروژه غدیر

طرح انتقال آب از رودخانه دز با هدف بهبود کیفیت، آب شرب شهرها و روستاهای مرکز، جنوب و جنوب غرب استان خوزستان را تأمین می‌کند، اجرا می‌شود و در صورت تحقق آن، کیفیت آب شرب تأمین شده توسط طرح غدیر ۲ برابر بهتر از قبل خواهد شد و شوری (EC) آب از یک هزار و ۲۰۰ میکروموس بر سانتیمترمکعب به کمتر از ۵۰۰ میکروموس بر سانتیمترمکعب کاهش می‌یابد.

در این طرح مقرر شده ۱۰ متر مکعب بر ثانیه آب از منابع رودخانه دز و از محل کانال موسوم به «اسپیل کرخه» (کانال ارتباطی رودخانه‌های دز و کرخه) برداشت شود.

این طرح شامل احداث ۷۶ کیلومتر خط انتقال به قطر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیمتر است که ۳۸ کیلومتر آن در راستای طرح دراز مدت اجرا شده است و ۳۸ کیلومتر باقیمانده باید اجرا شود. همچنین احداث یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰ متر مکعب بر ثانیه، یک پست برق با ظرفیت ۱۱مگاوات و عبور ۶ خط لوله انتقال آب یک هزار میلیمتر با طول هر خط حداقل ۲۰۰ متر از عرض رودخانه کرخه (با روشHDD) نیز از دیگر الزامات طرح غدیر است.

بخشی از این طرح با هدف پایداری آب شرب شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان و دشت آزادگان با هزینه یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.