کارخانه نورد گرم
انواع مقاطع تیرآهن، نبشی و ناودانی

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وجود ساختمان هایی با سازه های فلزی و بازار مصرف مناسب برای مقاطع نیمه سنگین (تیرآهن، ناودانی و نبشی) و همچنین پیش بینی بازار صادراتی کشور کارخانه نورد گرم خط تولید انواع مقاطع تیرآهن، نبشی و ناودانی در این مجموعه راه اندازی و مشغول بکار گردیده است.
این کارخانه توانایی تولید انواع مقاطع زیر:
تیرآهن IPN و IPE سایز 270-240-220-200-180-160-140-120 میلیمتر
ناودانی سایز 180-160-140-120 میلیمتر
نبشی بال مساوی و بال نامساوی سایز 80 تا 160 میلیمتر