انواع میلگرد

میلگرد

تولید انواع میلگردهای آجدار بر اساس استاندارد ملی ایران 3132، و با هر استاندارد بین المللی دیگر در قطرهای 10 الی 32 میلیمتر، به روش نورد گرم، از محصولات این شرکت می باشد.

مشخصات میلگرد های تولیدی

میلگرد

میلگرد

نظر به اهمیت کیفیت محصولات، در بدو ورود به کارخانه، کیفیت مواد اولیه (شمش فولادی) از نظر ترکیب شیمیایی و ابعاد فیزیکی، مطابق با استانداردهای مربوطه، کنترل و بازرسی شده و در صورت انطباق با استاندارد، تایید می‌گردد و سپس در حین فرایند تولید نیز ،کیفیت محصول در سه ناحیه، بستر خنک کننده، قیچی سرد بر و بسته بندی توسط اپراتورهای ورزیده و مجرب  از نظر شکل ظاهری و ابعادی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. همچنین در هنگام تولید از میلگردهای تولید شده، جهت کنترل ابعاد فیزیکی  و مقاومت مکانیکی، نمونه گیری شده و در آزمایشگاه کنترل کیفیت با استفاده از تجهیزات مجهز و پیشرفته، تحت تست های مکانیکی (کشش و خمش) قرار می گیرند.

داشتن مجوز کاربرد علامت استاندارد ملی از سال 1385 تا کنون از افتخارات این کارخانه است.