ثبت رکورد تولید در گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

شرکت آسان تیکن رکورد تولید ماهانه را شکست

 

     به گزارش روابط عمومی گروه؛ به همت کارکنان و با تدبیر و حمایت‌های مدیریت، شرکت صنعتی آسان تیکن در مهرماه سال جاری با تولید بیش از 7,600,000 عدد درب رکورد تولید جدیدی در تاریخ  این شرکت ثبت شد. لذا با تأمین به موقع و برنامه ریزی در تهیه مواد اولیه،  شاهد افزایش تولید و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در خطوط تولید این مجموعه خواهیم بود.

لازم به ذکر است که رکورد قبلی تولید این شرکت در سال 1395 حدود 7.000.000 بوده است. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که میانگین تولید ماهانه در سال 1399، تعداد 3.750.000 درب بوده است. امید است با تلاش مستمر مدیران و کارکنان،  شاهد شکوفایی و پیشرفت روزافزون شرکت آسان تیکن و افزایش هرچه بیشتر تولید در ماههای آتی با شیم.

 

 

دسته‌بندی: