محصولات کارخانه آمل

تولید انواع لوله، پروفیل های با مقاطع مربع و مستطیل و تولید انواع لوله های داربستی با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی

پروفیل