مراسم نکو داشت هشتمین سالگرد تأسیس شرکت در تاریخ 1402/08/21

 

مراسم نکو داشت هشتمین سالگرد تأسیس شرکت در تاریخ 1402/08/21 با حضور مدیر عامل محترم، اعضاء محترم هیأت مدیره، معاونین، مدیران و کارکنان دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

در این مراسم مدیران شرکت، عملکرد یکساله خود را بیان کرده و آقایان دکتر بشارتی زاده مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و مهندس شمسی تبار معاونت بازرگانی و عضو هیأت مدیره نیز سخنرانی کردند.

 

شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (سهامی خاص) بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه مالی پارسیان در سال 1394 تأسیس گردید.

استفاده از ماشین آلات مدرن، دانش فنی ارزنده، نیروی انسانی توانمند از امتیازات ویژه شرکت در فضای کسب و کار محسوب می شود که همگی در خدمت کمک به اقتصاد کشور بکار گرفته شده است

 

دسته‌بندی: