میل‌گرد
توضیحات محصول

تولید انواع میلگردهای آجدار بر اساس استاندارد ملی ایران 3132، و با هر استاندارد بین المللی دیگر در قطرهای 10 الی 32 میلیمتر، به روش نورد گرم