ورق‌های برشی (شیت)

از ورق های برشی در صنایع مخزن سازی، بخشهای مختلف سوله سازی و اسکلت فلزی استفاده می گردد که با توجه به عرض ورق رول در طولهای مورد درخواست مشتری قابل برش، بسته بندی و ارائه می باشد. ضخامت ورقهای برشی در محدوده ضخامت‌های مورد استفاده در انواع پروفیل است.

ردیف

نام محصول

1 شیت 2000*1000
2 شیت 2500*1250