کارخانه نورد گرم

کارخانه نورد گرم

کارخانه نورد گرم

کارخانه نورد گرم:

انواع مقاطع تیرآهن‌، نبشی و ناودانی

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وجود ساختمان هایی با سازه های فلزی و بازار مصرف مناسب برای مقاطع نیمه سنگین (تیرآهن ، ناودانی و نبشی ) و همچنین پیش بینی بازار صادراتی کشور  کارخانه نورد گرم خط تولید انواع مقاطع تیرآهن، نبشی و ناودانی در این مجموعه راه اندازی و مشغول بکار گردیده است.

این کارخانه توانایی تولید انواع مقاطع زیر:

1- تیرآهن IPN و  IPE سایز  270-240-220-200-180-160-140-120 میلیمتر (بر اساس استانداردهای ISIRI 1791 (ISIRI 16348 DIN 1025

2- ناودانی سایز 180-160-140-120 میلیمتر(بر اساس استاندارد ISIRI4477)

3- نبشی بال مساوی و بال نامساوی سایز 80تا160میلیمتر(براساس استاندارد ISIRI13968)