کارخانه پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه

کارخانه پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه

کارخانه پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه:

ماشین آلات این خط از برندهای معتبر و مطرح اروپایی خریداری و نصب گردیده است با توجه به اهمیت حفاظت فیزیکی و شیمیایی لوله ای مدفون در خاک، این شرکت از طریق اعمال پوشش خارجی سه لایه پلی اتیلن (2-4 میلیمتر) مطابق استانداردهای بین المللی

IGS-C-TP-OCT 2009  و IGS-ES-TP-010/P1&P2 و AWWA-C200 نیازهای صنایع حوزه های نفت، گاز و آب  را به نحو مطلوبی شناسایی و برطرف نموده است.این پوشش طی یک پروسه کاملا کنترل شده و در سه لایه اعمال می‌گردد. مراحل آماده سازی سطح ، اعمال پوشش  و ایجاد شرایط لازم برای اثبات پوشش در تمام لایه‌ها بصورت مجزا ایجاد و برقرار شده است. لازم به ذکر است که در تمام مراحل این پروسه، تست‌های مورد لزوم استاندارد، اندازه گیری  و بازرسی مطابق طرح کنترل کیفیتبه شکل موثری انجام می‌گردد. ظرفیت اینکارخانه 3 میلیون متر مربع در سال می باشد.